Samarbete

Wine Table Stockholm AB

Tomtebogatan 5
113 39 Stockholm

På winetable.se är din integritet viktigare än vinet. Att kunna lita på varandra är A och O. Winetable.se använder Cookies. Cookies är en fil som sparas på din dator och denna används för att vi skall kunna spåra hur du surfar på Wine Table. Vilka viner man klickar på, vilka man inte klickar på, vilka artiklar som läses länge och vilka som inte läses alls. Vi gör detta för att du som besökare ska kunna få en bättre upplevelse med relevantare innehåll. Vidare använder vi en delningsfunktion till Facebook som i sin tur kopplas till dem. På så vis vet Facebook vem som delar ett vin men också hur ni agerar på sidan.

E-post

WineTable skickar regelbundet ut nyhetsbrev till de som anmält intresse av vininformation. Ni kan när som helst avregistrera er från dessa utskick. Något som innebär att ni i framtiden ej kommer att få dessa utskick, utan att anmäla er till oss på [email protected]

The fine prints – integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

1. Personuppgifter
2. Wine Table är personuppgiftsansvarig
3. Vilka typer av information samlar vi in?
4. Information från andra källor
5. Hur använder vi informationen?
6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
7. Hur länge sparas uppgifterna?
8. Vem kan ta del av uppgifterna?
9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
10. Var förvaras uppgifterna?
11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
12. Kontaktuppgifter till Wine Table

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Winetable är personuppgiftsansvarig

WineTable är personuppgiftsansvarig WineTable är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

Vilka typer av information samlar vi in? När du registrerar dig via ett formulär eller besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

· Namn
· E-postadress
· Telefonnummer
· Bostadsort
· Teknisk data*

*Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Information från andra källor

Information från andra källor När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig . Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med intressen, ålder eller annan för sajten relevant information.

5. Hur använder vi informationen?

Hur använder vi informationen? Informationen som du ger ifrån dig kan komma att användas för följande ändamål:

· Marknadsföring.
· Mejlutskick.
· Inbjudning.
· Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av.

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:
· Svara på förfrågningar.
· Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i.
· Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av.

6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angiven ovan samtycker du till att:

· Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.
· Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra eller samarbetspart produkter.
· Vi får kontakta dig via e-post eller telefon.
· Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Hur länge sparas uppgifterna? Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 24 månaderna har interagerat med WineTable via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mejlutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 24 månader innan vi gallrar datan.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Vem kan ta del av uppgifterna? Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för personer verksamma inom WineTable.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående relation mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av: Kön, ålder, bostadsort, intresse.

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt namn, telefonnummer och e-postadress, samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

10. Var förvaras uppgifterna?

Var förvaras uppgifterna? Uppgifterna förvaras åt Wine Table:s räkning i Google Analytics, Mailchimp, WordPress samt Facebook.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig Från och med den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. HOTJAR

Vi använder Hotjar för att förbättra användarupplevelsen på WineTable och bättre förstå våra besökares upplevelse på webbplatsen.

Hotjar är en tredjepartstjänst som förser oss med information om besökares beteenden på webbplatsen, exempelvis hur mycket tid en besökare spenderar på sidan, vad besökare klickar på och vad användare gillar och inte gillar. Detta hjälper oss att förstå vad våra besökare tycker är viktigt och inte viktigt. Informationen som samlas in kan inkludera IP-adress, besökarens skärmstorlek, besökarens enhetstyp, webbläsarinformation, plats, språk och vad besökaren klickar på.

Hotjar får enligt kontrakt inte sälja information som företaget samlar in via vår webbplats till tredjepart och information kan endast kommas åt via behörig personal på WineTable Stockholm AB eller Hotjar.

För mer information, vänligen besök Hotjars supportsida,

12. KOntaktuppgifter till WineTable

WineTable är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

WineTable Stockholm AB
Organisationsnummer: 559168-2066
Rehnsgatan 24,
113 57 Stockholm
E-postadress: [email protected]
Telefonnummer: +46 (0)8-715 15 10